slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Najważniejszej zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 roku < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Najważniejszej zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 roku

 Początek roku wiąże się nieodłącznie ze zmianą przepisów podatkowych. Także w tym roku ustawodawca dokonał szeregu modyfikacji w obowiązujących przepisach. Zmianie uległy m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, do najważniejszych zmian w zakresie CIT należy zaliczyć m.in:

1) wyodrębnienie w ustawie CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;

2) zmodyfikowanie przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji;

3) zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych;

4) wprowadzenie regulacji umożliwiającej organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli ich cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej;

5) wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne;

6) wyłączenie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków z zakresu stosowania przepisów dotyczących podmiotów powiązanych;

7) zmiana zakresu zwolnienia od zryczałtowanego podatku od dywidend i niektórych innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych;

8) podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

 

Źródło:

http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/wazniejsze-zmiany-w-cit-od-1-stycznia-2018-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.