slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne – Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne – Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia w zakresie obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku przepisów dotyczących ograniczenia wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Przypomnijmy, iż w powyższej dacie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzoną nową regulację – art. 15e, którego zapisy ustanawiają kolejny limit istotny dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie ze wskazaną regulacją, przedsiębiorcy, na warunkach wskazanych w ustawie, nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych wydatków na tzw. usługi niematerialne świadczone na ich rzecz przez podmioty powiązane.

W związku z nowymi przepisami pojawił się szereg wątpliwości interpretacyjnych, na które przedmiotowe wyjaśnienia mają udzielić odpowiedzi. Ministerstwo Finansów poruszyło w wyjaśnieniach m.in. kwestię zakresu usług objętych oraz usług nieobjętych przedmiotowym ograniczeniem.

Szerzej o treści wyjaśnień Ministerstwa Finansów będziemy pisać wkrótce.

Pełna treść wyjaśnień dostępna jest pod poniższym linkiem.

>> Link do wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.