slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych już 26 marca < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych już 26 marca 

Na dzień 26 marca 2018 roku wyznaczono termin pierwszego posiedzenia Forum ds. Cen Transferowych. Tematem przewodnim spotkania, które ma się odbyć w siedzibie Ministerstwa Finansów, będzie znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych. 

Forum ma być okazją do dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Ministerstwo Finansów zapowiada, iż spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał, co ma zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z zakresu cen transferowych. 

 Resort ma nadzieję, iż dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże w opracowaniu rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

 Uczestnictwo w Forum może zgłosić każdy przedsiębiorca. O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/wyjasnienia-i-komunikaty1/-/asset_publisher/Id8O/content/forum-cen-transferowych-w-mf-26-marca?redirect=https%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fceny-transferowe1%2Fwyjasnienia-i-komunikaty1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.