slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych już 2 lipca < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych już 2 lipca

Ministerstwo Finansów na dzień 2 lipca 2018 roku ustaliło termin posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych.

W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym przyjęciem inicjatywy Forum Cen Transferowych, które odbyło się 12 kwietnia br., podjęto decyzję o formalnym utworzeniu Forum Cen Transferowych jako zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Forum ma być platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.

Ministerstwo Finansów ocenia, że publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w złożonym obszarze cen transferowych. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże też w opracowaniu rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Tematem posiedzenia będą praktyczne aspekty przygotowywania analiz benchmarkingowych. Uczestnictwo w spotkaniu ma charakter otwarty, zgłoszeń można dokonywać do 22 czerwca 2018 roku.

 Źródło: 

-> -> Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych

 

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.