slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta – Interpretacja ogólna Ministra Finansów < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta – Interpretacja ogólna Ministra Finansów

 Minister Finansów wydał w dniu 26 marca 2018r. kolejną interpretacje ogólną, wyrażającą stanowisko w zakresie interpretacji przepisów o cenach transferowych. Tym razem przedmiotem interpretacji było zagadnienie identyfikowania progów dokumentacyjnych dla zagranicznych zakładów położonych na terenie Polski prowadzonych przez podatników będących nierezydentami. Minister Finansów stanął na stanowisku, iż w przypadku tego rodzaju podmiotów progi należy odnosić wyłącznie do przychodów lub kosztów, które można przypisać do działalności tego zakładu nie zaś całego podatnika będącego nierezydentem. Jak stwierdził w omawianej interpretacji ogólnej Minister Finansów „…Obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…”

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.