slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Projekt rozporządzania o przedłużeniu terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularzy CIT TP i PIT TP. < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Projekt rozporządzania o przedłużeniu terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularzy CIT TP i PIT TP.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w dniu wczorajszym projekt rozporządzenia przedłużającego terminy na przygotowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz na złożenie formularzy CIT TP/PIT TP.

Jak wspominaliśmy, przyczyną dla której Ministerstwo Finansów pracuje nad przedmiotowym aktem prawnym są problemy podatników związane z realizacją nowych obowiązków nałożonych na nich od 1 stycznia  2017 roku. Pierwotny termin zakładał bowiem przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych i formularzy CIT TP/PIT TP do końca marca, co zbiegało się w czasie z szeregiem innych obowiązków podatników, w tym m.in. z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Nowy termin ma ułatwić podatnikom rzetelne przygotowanie powyższych dokumentów. 

Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz na złożenie formularzy CIT TP/PIT TP zostanie wg. projektu rozporządzenia wydłużony do końca września 2018 roku.

 Poniżej zamieszczamy link do projektu rozporządzenia. 

 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12308553/12493026/12493027/dokument331055.pdf

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.