slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Utworzenie Forum do spraw Cen Transferowych – plany Krajowej Administracji Skarbowej < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Utworzenie Forum do spraw Cen Transferowych – plany Krajowej Administracji Skarbowej

Szef krajowej Administracji Skarbowej planuje utworzenie Forum do spraw Cen Transferowych. Forum ma mieć charakter platformy dyskusyjnej i pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze. Celem Forum jest wymiana myśli pomiędzy administracją skarbową a przedstawicielami środowisk biznesowych, która zmierzać ma do ułatwienie stosowania regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z jednym z założeń, Forum składać ma się głównie z członków reprezentowanych przez ekspertów spoza administracji skarbowej.

Źródło:

http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/wyjasnienia-i-komunikaty1/-/asset_publisher/Id8O/content/utworzenie-forum-do-spraw-cen-transferowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fceny-transferowe1%2Fwyjasnienia-i-komunikaty1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.