slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz złożenie CIT TP, PIT TP a także oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych – projekt rozporządzenia < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz złożenie CIT TP, PIT TP a także oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia, które ma wydłużyć termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych a także termin złożenia CIT TP, PIT TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Nowy, wydłużony termin ma wynieść 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania rocznego) i dotyczyć będzie również obowiązku za rok 2017.

Wskazywaną przyczyną prowadzenia opisywanych prac jest szereg problemów po stronie podatników związanych z właściwą realizacją nowych obowiązków w obszarze cen transferowych. Ze względu na ważny interes podatników, kierując się zasadą uproszczenia systemu podatkowego podjęto opisywane prace legislacyjne.

Przewidywany termin publikacji rozporządzenia to luty 2018 r.

Źródło:

Harmonogram prac legislacyjnych

Wykaz prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Ministra Finansów od 2016.03.17  (do 9 stycznia 2018 r. - Wykaz prac legislacyjnych dotyczący projektów podpisanych przez Ministra dla działów: budżet, finanse i instytucje finansowe). Pozycja 662

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/stanowienie-aktow-normatywnych/-/asset_publisher/kYC4/content/harmonogram-prac-legislacyjnych

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.