slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych już 2 lipca Ministerstwo Finansów na dzień 2 lipca 2018 roku ustaliło termin posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych. W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytyw...

czytaj całość >

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie CIT-TP/PIT-TP 24 maja 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty 2 rozporządzeń w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w...

czytaj całość >

Zmiany w zakresie formularzy CIT – Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklarac...

czytaj całość >

Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne – Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia w zakresie obowiązujących od 1 stycznia...

czytaj całość >

Pierwsze Forum Cen Transferowych już za nami! Dnia 12 kwietnia 2018r. odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Finansów pierwsze spotkanie w ramach Forum Cen Transferowych. Zainteresowanie udziałem w spotkan...

czytaj całość >

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 28 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej W dniu 28 marca 2018 roku Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferow...

czytaj całość >

Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta – Interpretacja ogólna Ministra Finansów  Minister Finansów wydał w dniu 26 marca 2018r. kolejną interpretacje ogólną, wyrażającą stanowisko w zakresie int...

czytaj całość >

Zmiana terminu i miejsca Forum ds. Cen Transferowych Ze względu na duże zainteresowanie Forum ds. Cen Transferowych odbędzie się ono 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Pod Kopułą w Miniesterstwie Przedsię...

czytaj całość >

Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych już 26 marca  Na dzień 26 marca 2018 roku wyznaczono termin pierwszego posiedzenia Forum ds. Cen Transferowych. Tematem przewodnim spotkania, które ma się odbyć w siedzibie Minis...

czytaj całość >

Przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz CIT TP i PIT TP – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.