slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Pierwsze Forum Cen Transferowych już za nami! Dnia 12 kwietnia 2018r. odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Finansów pierwsze spotkanie w ramach Forum Cen Transferowych. Zainteresowanie udziałem w spotkan...

czytaj całość >

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 28 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej W dniu 28 marca 2018 roku Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferow...

czytaj całość >

Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta – Interpretacja ogólna Ministra Finansów  Minister Finansów wydał w dniu 26 marca 2018r. kolejną interpretacje ogólną, wyrażającą stanowisko w zakresie int...

czytaj całość >

Zmiana terminu i miejsca Forum ds. Cen Transferowych Ze względu na duże zainteresowanie Forum ds. Cen Transferowych odbędzie się ono 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Pod Kopułą w Miniesterstwie Przedsię...

czytaj całość >

Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych już 26 marca  Na dzień 26 marca 2018 roku wyznaczono termin pierwszego posiedzenia Forum ds. Cen Transferowych. Tematem przewodnim spotkania, które ma się odbyć w siedzibie Minis...

czytaj całość >

Przedłużenie terminu na złożenie dokumentacji podatkowej oraz CIT TP i PIT TP – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu doku...

czytaj całość >

Okres właściwy dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego w spółce osobowej – Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 18591 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w dniu 7 lutego 2018...

czytaj całość >

Projekt rozporządzania o przedłużeniu terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularzy CIT TP i PIT TP. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w dniu wczorajszym projekt rozporzą...

czytaj całość >

Ustawa STIR – Nowe kompetencje KAS 13 stycznia 2018 roku rozpoczęła swoje obowiązywanie ustawa z 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłu...

czytaj całość >

Najważniejszej zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 roku  Początek roku wiąże się nieodłącznie ze zmianą przepisów podatkowych. Także w tym roku ustawodawca dokonał szeregu modyfikacji w obowiązujących przepisach. Zmian...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.