slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Ceny transakcyjne (transferowe)

Cena transferowa to cena, która jest stosowana w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych (stąd też jej inna nazwa: cena transakcyjna).

Samo pojęcie cen transakcyjnych pojawiło się w literaturze naukowej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a za twórcę tego pojęcia jest uważany Jack Hirshleifer. Termin jest odpowiednikiem anglojęzycznego terminu „transfer pricing” i jest używany w rachunkowości zarządczej na określenie charakterystycznego rodzaju wewnętrznych cen rozliczeniowych
w ramach zróżnicowanych konglomeratów gospodarczych.

Zgodnie z wytycznymi OECD z 1995 roku w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, ceny transakcyjne są cenami, po których dany podmiot przekazuje towary oraz dobra niematerialne bądź też świadczy usługi powiązanym podmiotom.

Ceny transferowe mogą być analizowane z kilku różnych perspektyw:

  • rachunkowej, czyli z punktu widzenia jednostkowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • zarządczej, związanej z zarządzaniem centrami kosztów oraz centrami zysków,
  • podatkowej, z punktu widzenia obowiązujących przepisów podatkowych (podatki dochodowe).

Każda z wyżej zaprezentowanych perspektyw ma odmienne cele oraz metodologie (w tym między innymi definicje podmiotów powiązanych), ale tylko perspektywa podatkowa jest tą właściwą, w ramach której ceny transferowe mogą być analizowane oraz korygowane przez zewnętrzne podmioty (władze skarbowe).

Ceny transakcyjne a prawo podatkowe

Zagadnienie cen transakcyjnych stanowi jeden z istotniejszych elementów prawa podatkowego i mieści się w tematyce opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
i fizycznych.

Ceny transferowe mają znacznie więcej wspólnego z ekonomią niż z prawem oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi, ponieważ:

  • polskie prawo podatkowe regulujące kwestię cen transakcyjnych jest dość ograniczone i bazuje przede wszystkim na pojęciach ekonomicznych, między innymi takich, jak wskaźniki finansowe,
  • analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga zidentyfikowania ekonomicznie ważnych funkcji, aktywów, kosztów oraz ryzyk,
  • ustalenie oraz zweryfikowanie cen transferowych zawiera się w obrębie przepisów, które są ogólne, a ich zastosowanie wymaga od podmiotów posiadania fachowej wiedzy ekonomicznej.

Ceny transakcyjne mają znaczenie zarówno dla podatników, jak również dla administracji podatkowych, gdyż określają one w dużej mierze dochody i wydatki i co za tym idzie również zyski obciążone opodatkowaniem podmiotów powiązanych podlegających odrębnym organom podatkowym.

Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych już 2 lipca Ministerstwo Finansów na dzień 2 lipca 2018 roku ustaliło termin posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych. W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytyw...

czytaj całość >

Zmiany w zakresie formularzy CIT – Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklarac...

czytaj całość >

Pierwsze Forum Cen Transferowych już za nami! Dnia 12 kwietnia 2018r. odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Finansów pierwsze spotkanie w ramach Forum Cen Transferowych. Zainteresowanie udziałem w spotkan...

czytaj całość >

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 28 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej W dniu 28 marca 2018 roku Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną w zakresie cen transferow...

czytaj całość >

Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta – Interpretacja ogólna Ministra Finansów  Minister Finansów wydał w dniu 26 marca 2018r. kolejną interpretacje ogólną, wyrażającą stanowisko w zakresie int...

czytaj całość >

Zmiana terminu i miejsca Forum ds. Cen Transferowych Ze względu na duże zainteresowanie Forum ds. Cen Transferowych odbędzie się ono 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Pod Kopułą w Miniesterstwie Przedsię...

czytaj całość >

Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych już 26 marca  Na dzień 26 marca 2018 roku wyznaczono termin pierwszego posiedzenia Forum ds. Cen Transferowych. Tematem przewodnim spotkania, które ma się odbyć w siedzibie Minis...

czytaj całość >

Przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz CIT TP i PIT TP – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu...

czytaj całość >

Okres właściwy dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego w spółce osobowej – Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 18591 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w dniu 7 lutego 2018...

czytaj całość >

Projekt rozporządzania o przedłużeniu terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularzy CIT TP i PIT TP. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w dniu wczorajszym projekt rozporzą...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.