slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Artykuły - Podatek u źródła

Podatek u źródła przy sprzedaży udziałów Coraz częściej w praktyce obrotu gospodarczego można spotkać sytuacje, w których właścicielami spółek polskich są spółki zagraniczne. W przypadku, gdy podmiot zagraniczny zde...

czytaj całość >

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy.  Aktualnie coraz więcej firm poszukując nowych rynków zbytu rozszerza swoją działalność, podejmując współp...

czytaj całość >

Podatek u źródła a umowy mieszane  Konieczność pobrania podatku u źródła jest nałożona na przedsiębiorców w wielu sytuacjach. Co do zasady bowiem, to przedsiębiorca jako podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia za ś...

czytaj całość >

Posiadanie zależnego pełnomocnika przesądza o istnieniu zakładu Jeżeli osoba fizyczna działająca jako pełnomocnik firmy ma charakter zależnego przedstawiciela, to jego działalność winna być uznana za tworzącą zakład...

czytaj całość >

Podatek u źródła od usług marketingowych Usługi o charakterze marketingowym są obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów usług. Pozwalają bowiem przedsiębiorcy na pozyskanie nowych kontrahentów i rozszerzenie ry...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.