slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Planowane zmiany w zakresie CIT i PIT Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na uchwaloną przez Sejm 26 czerwca 2014r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizy...

czytaj całość >

Uprzednie porozumienia cenowe

01.09.2014, 08:56

Podmioty powiązane - Uprzednie porozumienia cenowe Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane co do zasady stosować ceny rynkowe - ustalona cena powinna odpowiadać cenie, którą zapłaciłby kontrahen...

czytaj całość >

Podmioty powiązane - Uprzednie porozumienia cenowe Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane co do zasady stosować ceny rynkowe - ustalona cena powinna odpowiadać cenie, którą zapłaciłby kontrahen...

czytaj całość >

Skutki podatkowe „pożyczenia” pracownika innej firmie Zdarza się iż przedsiębiorcy, w szczególności podmioty powiązane, pożyczają sobie nawzajem swoich pracowników. Przeważnie w takich przypadkach pracownik, wykonuj...

czytaj całość >

Podatek u źródła przy sprzedaży udziałów Coraz częściej w praktyce obrotu gospodarczego można spotkać sytuacje, w których właścicielami spółek polskich są spółki zagraniczne. W przypadku, gdy podmiot zagraniczny zde...

czytaj całość >

Członkostwo w Radzie Nadzorczej bez wynagrodzenia – przychodem podatkowym spółki akcyjnej. W praktyce często się zdarza, że członkami rady nadzorczej czy też zarządu spółek kapitałowych są udziałowcy (akcjonariusze)...

czytaj całość >

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy.  Aktualnie coraz więcej firm poszukując nowych rynków zbytu rozszerza swoją działalność, podejmując współp...

czytaj całość >

Podatek u źródła a umowy mieszane  Konieczność pobrania podatku u źródła jest nałożona na przedsiębiorców w wielu sytuacjach. Co do zasady bowiem, to przedsiębiorca jako podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia za ś...

czytaj całość >

Niższa cena nabycia udziałów i ryzyka z nią związane Powszechną praktyką jest nabywanie i zbywanie udziałów w spółkach. Zasadą jest, iż cena ich zbycia powinna odpowiadać cenie rynkowej. Czasami tak jednak nie jest...

czytaj całość >

Ceny transferowe – efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym w grupach kapitałowych Zapobieganie uszczupleniom dochodów podatkowych państwa jest radycyjnie jednym z kluczowych zadań fiskusa. Obszar zagadnień związa...

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.