slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Metody szacowania i ustalania cen transferowych

Ceny transferowe mogą być szacowane na bazie różnego rodzaju czynników wyjściowych, ponieważ stanowią one rezultat decyzji wewnętrznych podejmowanych w obrębie danej grupy kapitałowej, a nie układu sił rynkowych.

Właściwie ustalone ceny transferowe powinny przede wszystkim:

  • prowadzić do zgodności celów między poszczególnymi ośrodkami odpowiedzialności a całym przedsiębiorstwem,
  • nie ograniczać w żaden sposób autonomii przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej,
  • stanowić motywację dla zarządzających do podejmowania prawidłowych decyzji,
  • służyć do oceny działalności osób zarządzających poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Dobór odpowiedniej metody ustalania cen transferowych zależy w pierwszej kolejności od rodzaju transakcji, a także wymaga jej dogłębnej i precyzyjnej analizy. Na ustalenie prawidłowej ceny transferowej ma wpływ wiele czynników ekonomicznych oraz prawnych.

Z punktu widzenia wyboru metody szacowania cen transferowych wymieniane są ceny transferowe:

  • oparte na cenach rynkowych,
  • opierające się na kosztach,
  • negocjowane,
  • podwójne.

Szacowanie cen transferowych na bazie cen rynkowych i kosztów

Z ekonomicznego punktu widzenia, najlepszą metodą ustalania cen transferowych jest wzięcie pod uwagę cen rynkowych, ponieważ odniesienie do rynku daje gwarancję efektywnej alokacji zasobów w wielodziałowym przedsiębiorstwie. Sposób ten polega na przyjęciu jako ceny transferowej istniejącej na rynku zewnętrznym, ceny rynkowej za ekwiwalentny towar bądź usługę.

Ceny transferowe opierające się na kosztach znajdują zastosowanie przede wszystkim
w przypadku produktów, których ceny rynkowej nie da się jednoznacznie ustalić bądź pozyskanie informacji o niej wiązałoby się z niewspółmiernymi nakładami. Zaletami tego typu cen transferowych jest stosunkowo łatwy sposób ustalenia oraz niskie koszty pozyskania danych, gdyż wszystkie niezbędne informacje pochodzą najczęściej z rachunkowości finansowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Poza cenami na bazie cen rynkowych i kosztów, możliwe jest jeszcze ustalenie tzw. podwójnych cen transferowych oraz cen negocjowanych (w zakresie pomiędzy dolną a górną granicą cen transferowych).

 

III SA/Wa 884/05

z dnia: 2005-09-01

Wykorzystanie metody zysku transakcyjnego netto w oszacowaniu dochodów.

czytaj całość >

II FSK 497/05

z dnia: 2006-03-23

Zastosowanie metod podatkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.