slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Orzeczenia i interpretacje - Określenie progu wartościowego dla poszczególnych typów transakcji

III SA/Wa 2133/09

z dnia: 2010-05-17

Ujmowanie limitu 30 000 EUR; Obliczanie cen za świadczenia w przypadku usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych; obowiązek sporządzenia dokumentacji; refakturowanie usług na rzecz spółek powiązanych.

czytaj całość >

III SA/Wa 1506/11

z dnia: 2012-02-09

Ujmowanie limitu 30 000 EUR; Obliczanie cen za świadczenia w przypadku usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych; obowiązek sporządzenia dokumentacji.

czytaj całość >

II FSK 1894/10

z dnia: 2012-05-10

Określenie czy kwota 30.000 EUR powinna być odniesiona do sumy wszystkich transakcji przeprowadzonych z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym oraz kwestia refaktury i obowiązku dokumentacyjnego.

czytaj całość >

II FSK 1893/10

z dnia: 2012-05-10

Określenie czy kwota 30.000 EUR powinna być odniesiona do sumy wszystkich transakcji przeprowadzonych z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym oraz kwestia refaktury i obowiązku dokumentacyjnego.

czytaj całość >

II FSK 1052/11

z dnia: 2013-01-15

Określenie czy kwota 30.000 EUR powinna być odniesiona do sumy wszystkich transakcji przeprowadzonych z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym oraz kwestia refaktury i obowiązku dokumentacyjnego.

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.