slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Orzeczenia i interpretacje - Szacowanie dochodów

II FSK 555/07

z dnia: 2008-06-25

Określenie dochodów i należnego podatku; zastosowanie przepisu art.11 uopdop w odniesieniu do podmiotów powiązanych; sposób interpretacji warunków współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi; metody określenia dochodu.

czytaj całość >

I SA/Ke 195/09

z dnia: 2009-06-25

Orzeczenie odnośnie pożyczek; sposoby określenia dochodu z tytułu pożyczek.

czytaj całość >

I SA/Gl 465/10

z dnia: 2010-08-04

Oszacowanie dochodu w transkcji dzierżawy - odrzucenie skargi kasacyjnej złożonej przez podatknika.

czytaj całość >

II FSK 1882/10

z dnia: 2012-03-27

Sposób szacowania dochodów oraz działania organów podatkowych w celu dokonania rynkowego porównania (sprzedaż stali).

czytaj całość >

I SA/Wr 14/10

z dnia: 2010-05-17

W orzeczeniu Sąd zawarł co powino się składać na dokumentację podatkową odnośnie świadczeń na rzecz spółek powiązanych.

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.