slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Orzeczenia i interpretacje - Ustalenie ceny transakcyjnej

I SA/GI 125/06

z dnia: 2006-06-09

Rozumienie art. 11 uopdop i art.25 uopof; Ceny transferowe a wynagrodzenie za pracę i stosunek pracy.

czytaj całość >

I SA/Lu 96/06

z dnia: 2006-09-20

Przesłanki do zakwestionowania transakcji między podmiotami; transkacje dotyczace wartości niematerialnych i prawnych; art.11 uopdop.

czytaj całość >

I SA/GI 73/08

z dnia: 2008-06-30

Istota ustalania cen transakcyjnych.

czytaj całość >

I SA/Bd 476/08

z dnia: 2008-10-08

Postępowanie organów kontroli w odniesieniu do przepisów prawa; analiza funkcji, roli podmiotów powiązanych; wyrok odnośnie Centrów Dystrybucyjnych.

czytaj całość >

II GSK 421/08

z dnia: 2008-10-21

W orzeczeniu sąd zawarł wyjaśnienie porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych.

czytaj całość >

III SA/Wa 697/08

z dnia: 2008-12-22

Przesłanka rażącego naruszenia prawa wg Ministra Finansów; przypisanie różnic kursowych do kosztów i przychodów Oddziałów; prawidłowości wyboru metody i sposobu ustalania cen transakcyjnych.

czytaj całość >

I SA/Wr 14/10

z dnia: 2010-05-17

W orzeczeniu Sąd zawarł co powino się składać na dokumentację podatkową odnośnie świadczeń na rzecz spółek powiązanych.

czytaj całość >
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.