slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

I SA/GI 125/06 nieprawomocne < powrót do listy orzeczeń

z dnia: 2006-06-09
Rozumienie art. 11 uopdop i art.25 uopof; Ceny transferowe a wynagrodzenie za pracę i stosunek pracy.
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.