slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

I SA/Lu 96/06 prawomocne < powrót do listy orzeczeń

z dnia: 2006-09-20
Przesłanki do zakwestionowania transakcji między podmiotami; transkacje dotyczace wartości niematerialnych i prawnych; art.11 uopdop.
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.