slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

I SA/Wr 542/05 nieprawomocne < powrót do listy orzeczeń

z dnia: 2006-06-02
Orzeczenie odnoszące się do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od transakcji z podmiotami powiązanymi w odniesieniu do art. 25 u.o.p.d.o.f i art. 11 u.o.p.d.o.p
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.