slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

III SA/Wa 697/08 prawomocne < powrót do listy orzeczeń

z dnia: 2008-12-22
Przesłanka rażącego naruszenia prawa wg Ministra Finansów; przypisanie różnic kursowych do kosztów i przychodów Oddziałów; prawidłowości wyboru metody i sposobu ustalania cen transakcyjnych.
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.