slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Analiza transakcji < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, analiza transakcji powinna być prowadzona przed określeniem dochodu podmiotu kontrolowanego, co oznacza, że jednostką zobowiązaną do jej dokonania jest właściwy organ podatkowy. Wytyczne w zakresie analizy porównywalności mają istotne znaczenie również dla podatników szacujących cenę dla określonych transakcji. Zastosowanie się do obowiązujących reguł może bowiem przyczynić się do zredukowania ryzyka podatkowego.

Jakie czynniki należy uwzględnić przy analizie transakcji?

By analiza transakcji została sporządzona prawidłowo, należy wziąć pod uwagę szereg określonych czynników. Zgodnie z rozporządzeniem uwzględnić trzeba przede wszystkim:

 • przebieg transakcji, a w szczególności funkcje, jakie są wykonywane przez podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę ponoszone przez nie ryzyko oraz angażowane aktywa i kapitał ludzki,
 • cechy charakterystyczne przypisywane dobrom, usługom bądź innym świadczeniom, które stanowią przedmiot transakcji,
 • warunki transakcji, które zostały określone w umowie, porozumieniu lub w jakimkolwiek innym dokumencie potwierdzającym te stosunki,
 • warunki ekonomiczne, jakie miały miejsce w czasie, w którym podmioty dokonały transakcji,
 • strategię gospodarczą.

Analiza porównywalności transakcji powinna uwzględniać wszystkie wyżej wymienione czynniki, z uwzględnieniem różnic występujących w porównywanych transakcjach, które mogą mieć wpływ na ich wartość rynkową oraz stosowany sposób szacowania dochodów.

Etapy, składające się na analizę porównywalności transakcji

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, analiza transakcji powinna składać się z następujących etapów:

 • ogólnej analizy informacji dotyczących podatnika, a także jego otoczenia gospodarczego,
 • analizy warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi, np. na podstawie realizowanych przez nie funkcji czy angażowanych aktywów,
 • weryfikacji, czy istnieje możliwość porównania warunków ustalonych lub narzuconych z warunkami wykorzystywanymi przez dany podmiot wobec podmiotów niezależnych,
 • sprawdzenia warunków porównywalnych przyjętych przez podmioty niezależne,
 • określenia konieczności zastosowania tzw. wskaźnika zyskowności,
 • identyfikacji danych porównawczych dla wybranej metody na podstawie czynników odgrywających znaczenie pod względem ekonomicznym, a także określenie konieczności sporządzenia korekt,
 • przeprowadzenia analizy uzyskanych danych porównawczych.
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.