slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Dokumentacja podatkowa cen transferowych (transakcyjnych) < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Dokonywanie transakcji między podmiotami powiązanymi wiąże się z wysokim ryzykiem podatkowym oraz dodatkowymi wymogami administracyjnymi. Jednym z takich wymogów jest konieczność sporządzania dokumentacji podatkowych cen transferowych.

Dokumentacją cen transakcyjnych powinny zainteresować się przede wszystkim osoby, które mają związek z kilkoma przedsiębiorstwami (np. są współwłaścicielami, współudziałowcami, pełnią funkcję w radzie nadzorczej lub zarządzie), a firmy te świadczą między sobą usługi lub dokonują dostaw towarów.

Dokumentacja cen transferowych winna zostać sporządzona przez podmioty powiązane biorące udział we wspólnej transakcji. Ustawodawstwo polskie dość szeroko definiuje ceny transferowe oraz powiązania, obejmując tym terminem zarówno relacje krajowe, jak i międzynarodowe. Formalnie natomiast dokumentacja cen transakcyjnych powinna zostać przygotowana, gdy wartość obrotów między podmiotami powiązanymi przekroczy kwotę określoną ustawą.

Progi, po przekroczeniu których należy sporządzić dokumentację cen transferowych wynoszą:

  • 30 000 euro – dla transakcji usługowych,
  • 50 000 euro – dla transakcji towarowych,
  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi,
  • 100 000 euro – dla transakcji materialnych, w przypadku gdy obrót na transakcji jest niższy niż 20% kapitału zakładowego.
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.