slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Wzór dokumentacji cen transferowych < powrót do listy artykułów

Pobierz
 

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kryterium sporządzenia dokumentacji cen transferowych stanowi wartość rocznych obrotów
w euro między polskim podatnikiem, a podmiotem powiązanym, którą należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie, który jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem sporządzenia dokumentacji).

Specjaliści z Grupy SWGK przygotowali dla Państwa wzór dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do najpopularniejszych rodzajów transakcji.

Prawidłowo sporządzona dokumentacja powinna zawierać następujące elementy:

  • funkcje (uwzględniające użyte aktywa i podejmowane ryzyko) pełnione przez uczestników transakcji,
  • koszty związane z transakcją oraz warunki jej zapłaty,
  • metoda i sposób kalkulacji zysków,
  • cena przedmiotu transakcji,
  • strategia gospodarcza,
  • inne czynniki mające wpływ na wartość przedmiotu transakcji,
  • oczekiwane korzyści w przypadku świadczeń o charakterze niematerialnym.

Wzór dokumentacji cen transferowych, który udostępniamy dla użytkowników programu do sporządzania dokumentacji podatkowych, ma charakter informacyjny i może zostać wykorzystany na cele sporządzania dokumentacji podatkowych.

Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.