slogan

Potrzebujesz pomocy w sprawie cen transferowych?
– skontaktuj się z doradcą

Sprawdź czy podlegasz obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej

Rok podatkowy od:

Rok podatkowy może się różnić od roku kalendarzowego, co ma wpływ na kurs EUR przyjęty do przeliczenia limitów wartości transakcji

Podmiot:

Rodzaj transakcji:

Sprawdź listę rajów podatkowych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego:

Kalkulator obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
Opieka merytoryczna logo SWGK Grupa SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) – specjaliści w doradztwie w obszarze cen transferowych. W ostatnich latach wspieraliśmy klientów w kontrolach cen transferowych (w trybie 7 –dniowym) i przygotowaliśmy ponad 10.000 dokumentacji cen transferowych i benchmarking study. Dowiedz się więcej.