slogan

Kontakt - Program dokumentacji podatkowych, cen transferowych

Konsultacje merytoryczneChcesz zapytać o ceny transferowe
albo funkcje programu?

Konsultacja merytoryczna godz. 9-17 (pon - pt)
tel. 61 869 07 74
konsultacje@dokumentacjepodatkowe.pl

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej/rozmowy telefonicznej jest DPW Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482706, e-mail: biuro@dokumentacjepodatkowe.pl, nr tel. 61 869 07 74 (dalej także jako Spółka).
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub przedstawienia oferty handlowej – w zależności od treści Państwa zapytania.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b lub § 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – w zależności od treści Państwa zapytania.
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: administracja Spółki w celu realizacji czynności pomocniczych związanych z realizacją umowy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do odwołania zgody w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej.

Infolinia techniczna
Coś nie działa?


Infolinia techniczna godz. 9-17 (pon - pt)

pomoc.techniczna@dokumentacjepodatkowe.pl

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej/rozmowy telefonicznej jest DPW Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482706, e-mail: biuro@dokumentacjepodatkowe.pl, nr tel. 61 869 07 74 (dalej także jako Spółka).
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: administracja Spółki w celu realizacji czynności pomocniczych związanych z realizacją umowy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej.Opiekun merytoryczny programu

Grupa SWGK

(dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski)
Ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań
www.swgk.pl- Ponad 80 specjalistów, w tym biegli rewidenci i doradcy podatkowi

- 10 lat doświadczenia w obszarze cen transferowych

- Ponad 10.000 dokumentacji podatkowych przygotowanych dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych

 

Właściciel serwisu

DPW Investment Sp. z o.o.
ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań, KRS: 0000482706
NIP: 7792417221, Kapitał zakładowy: 20.000 zł
Rachunek bankowy: 34 1090 1346 0000 0001 2275 4062

+48 604 44 33 96